http://www.norma-stab.ru стабилизатор энергия.
Преводач от български на руски или английски программист преводач английски русе.